گمگشتگی

گمگشتگی
پیام های کوتاه

برداشت هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری، که به باید ها، نباید ها، ملزومات و مفاهیم فعالیت های فرهنگی در زمینه دفاع مقدس می پردازد. 

مطالب این نوشتار در سه بخش تقسیم شده که قسمت های قبل آن در اینجا قابل مشاهده است.

  • سعید گمگشته

بایسته های فعالیت های فرهنگی در حوزه دفاع مقدس

پنجشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۲ ق.ظ

 این مرقومه حاوی برداشت هایی است از فرمایشات مقام معظم رهبری، که به باید ها، نباید ها، ملزومات و مفاهیم فعالیت های فرهنگی در زمینه دفاع مقدس می پردازد. 


مطالب این نوشتار در سه بخش تقسیم شده که قسمت اول آن در پست قبل قابل مشاهده است و همچنان ادامه دارد.

  • سعید گمگشته

این مرقومه حاوی برداشت هایی است از فرمایشات مقام معظم رهبری، که به باید ها، نباید ها، ملزومات و مفاهیم فعالیت های فرهنگی در زمینه دفاع مقدس می پردازد. از همین رهگذر و با مقایسه و مقابله عبارات و تکرار مفاهیم، 10 اولویت فعالیت های حوزه ی ایثار و شهادت استخراج شد که در زیر خواهد آمد.

  • سعید گمگشته

بر همگان عشق فریضه است

جمعه, ۱۷ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۵۸ ق.ظ

ای کاش نمیریم و ببینیم پس از ظلم
بر تخت چو آن خسرو عادل بنشیند

فتوا بدهد: بر همگان عشق فریضه است
بر مسند توضیح مسائل بنشیند

شیخ رضا جعفری

  • سعید گمگشته

پایتخت جوانان جهان اسلام

شنبه, ۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۹ ق.ظ

در سال 2015 اولین پایتخت جوانان جهان اسلام با هدف همکاری، گفتگو و ایجاد حس برادری میان جوانان کشور های اسلامی از طرف انجمن جوانان سازمان همکاری های کشورهای اسلامی  (ICYF-DC)  معرفی شد. استانبول که به زعم ترکیه ای ها مرکز تاریخ و تمدن است در این میان گوی سبقت را ربود و با جلب اکثریت قاطع آراء عنوان اولین پایتخت جوانان جهان اسلام را از آن خود کرد.

وزارت جوانان ترکیه  با همکاری انجمن جوانان سازمان همکاری های کشورهای اسلامی اولین برنامه خود را با میزبانی از جوانان کشورهای مسلمان آغاز کرد و پرچم کشور های مدعو (56 کشور ) را به دست اعضای ستاد استقبال خود داد.

حال در پایان دوره زعامت ترکیه نوبت به ایران رسیده و همدان، اصفهان، تبریز و مشهد نامزدهای پایتخت جوانان جهان اسلام هستند.

تقدیم نمادین کلید استانبول از طرف شهردار به جوانان و بزم افطاری تنها برنامه های تدارک شده نبودند؛

  • سعید گمگشته