گمگشتگی

گمگشتگی
پیام های کوتاه

این مرقومه حاوی برداشت هایی است از فرمایشات مقام معظم رهبری، که به باید ها، نباید ها، ملزومات و مفاهیم فعالیت های فرهنگی در زمینه دفاع مقدس می پردازد. از همین رهگذر و با مقایسه و مقابله عبارات و تکرار مفاهیم، 10 اولویت فعالیت های حوزه ی ایثار و شهادت استخراج شد که در زیر خواهد آمد.

اما نکته مهم اینکه چهارمین مورد از اولویت ها، مربوط به " تبیین هنرمندانه معارف دفاع مقدس و استفاده تمام قد از هنر، در مسئله دفاع مقدس" می شود و این مسئله خود خواهان تدبر و تامل ویژه است؛ لذا گرچه این مرقومه کامل و نهایی است اما بهتر آن است که در مورد "هنر انقلابی" هم برداشت ها و باید ها و نباید ها استخراج و به پایان این صفحات اضافه گردد. امید آنکه مقصود حاصل شود.

در این صفحات متون آبی رنگ عین عبارات مقام معظم رهبری مد ظله العالی و جملات سیاه رنگ برداشت های ما مبتنی بر فرمایشات معظم له است؛ خداوند بصیر را گواه میگیریم که در آن تمام تلاش خود را برای رعایت امانت انجام داده ایم و کوچکترین دخل و تصرفی در عبارات امام خامنه ای از سوی ما نیست.

تکرار عبارات یا مفاهیم بواسطه ی تاکید معظم له بر روی عبارات و مفاهیم است، اگرچه سعی بر این بوده که از تکرار پرهیز کنیم اما گاهی تاکید بیش از حد روی یک مسئله پژوهشگر را بر آن داشته تا در این نوشتار نیز تکرار و تاکید را جایز بداند.

.

.

.

.

بایسته های فعالیت های فرهنگی در حوزه دفاع مقدس قسمت اول

لزوم تبیین جایگاه دفاع مقدس

لزوم تبیین ابعاد مختلف دفاع

 • دفاع همیشه با آلات قهریه نیست
 • گاهی دفاع با فهمیدن است
 • با سخن گفتن است
 • با حضور در جایی است

 

لزوم نگاه هنرمندانه به نویسندگی

 • ترسیم لحضات حساس در نویسندگی از هنر های نویسنده است

 

لزوم تعظیم جایگاه مدافعان و ملت هایی که از حق دفاع میکنند

لزوم تخفیف دادن به (خار و خفیف کردن) جایگاه ملت هایی که از حق دفاع نمیکنند

نگاه دین محور به مسئله شهادت

 • نام و معنای شهید در جایی صادق است که دین موجود است

 

تعظیم جایگاه شهید به عنوان عامل فرهنگ ملت ها

لزوم تعریف دقیق مفاهیمی چون شهید، شهادت، دفاع، جهاد و ...

تبیین مسئله معامله گری با خدا (شهادت)

تبیین جایگاه شهدا بعد از شهادت

 • جایگاه دنیایی

                                                                                       i.      در میان ادیان

                                                                                     ii.      در میان ملل مختلف

                                                                                   iii.      و...

 • جایگاه آخرتی

 

تبیین فضیلت خانواده ها و منتسبین به شهدا

 • فضیلت خانواده های شهدا از لحاظ عظمت بلافاصله پشت سر فضیلت شهداست

 

لزوم تذکر به عظمت شهدا

 • ما چون به مشاهده شهدا عادت کرده ایم ... عظمت این حقیقت نورانی برای ما مخفی می ماند

لزوم تحمل رنج ها و سختی ها در مسیر زنده نگه داشتن خون شهدا

 • گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید از خود شهادت کمتر نیست

 

تبیین پیام شهدا

لزوم گسیل دادن مردم به سمت درک پیام شهدا

تبیین جایگاه ایثارگران (شهید زنده اند)

 • در روند جانبازی و ایثار
 • در روند پیروزی ملت
 • در مسئله سرافرازی ایران
 • در روند کرنش دشمنان در قبال ایران
 • نفس تجلیل از جانبازان ضایعه های سنگین یک کار بزرگ است

 

لزوم ترویج نام و یاد شهیدان

لزوم توجه به این مسئله که ایثارگری و شهادت کهنه شدنی نیست

لزوم توجه به این مسئله که ایثارگری و شهادت موتور محرک جامعه است

تبیین اهمیت پاسداری از حرمت شهیدان و ایثارگران برای یک جامعه و ملت

اظهار احترام و احترام و اخلاص به شهدا و خانواده شهدا یک راهبرد حقیقی برای ملت ماست

لزوم انجام فعالیت های هنری در زمینه دفاع مقدس

لزوم نگاه به مسئله دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه عظیم

 • قابل استفاده تا مدت های طولانی
 • قابل استخراج
 • و قابل مصرف برای ملت
 • قابل سرمایه گذاری
 • مظهر حماسه است
 • مظهر معنویت و دینداری است
 • مظهر آرمان خواهی است
 • مظهر ایثار و از خود گذشتگی است
 • مظهر ایستادگی و پایداری
 • مظهر مقاومت است
 • مظهر تدبیر و حکمت است
 • دفاع مقدس شاخص حدود انتظار ملت از جوانان خودش است

 

 

 

لزوم نگاه به ابعاد مختلف دفاع مقدس

 • شامل صفات والا
 • فرهنگ های پسندیده، برگزیده و ممتاز
 •  حاوی معارف والا
 • عامل بروز استعداد های ملت

 

لزوم روایت دفاع مقدس

لزوم استفاده از هنر در روایت دفاع مقدس

تبیین جایگاه فعالیت های فرهنگی و هنری در زمینه دفاع مقدس

 • خود این کار شما جهاد است

 

تبیین جایگاه جوانان در عرصه دفاع مقدس

لزوم نگاه صحیح به کمیت مخاطبین آثار دفاع مقدس چه در زمینه فیلم و سینما چه در زمینه کتاب، خاطره، داستان.

 • تحقیقا پر مشتریترین آثار هنری بعد از انقلاب در زمینه های مختلف آن آثار هنری است که مربوط به دفاع مقدس بود

 

لزوم نگاه به عوامل عدم اقبال مخاطب نسبت به بعضی آثار دفاع مقدس

 • اشکال در مضمون و محتوا نیست
 • اشکال در ساخت است
 • ]اشکال[ در قالب است
 • ]اشکال[ در کیفیت است
 • ]اشکال[ در مایه های کم هنری است

 

توجه به برجسته کردن خباثت ها و دشمنی ها در دفاع مقدس

 • رژیم بعث عراق
 • منافقین
 • بلوک غرب و شرق

 

لزوم نماد سازی (تئوریک)

لزوم قهرمان سازی (بر اساس واقعایات نه تخیلات)

 

توجه به اشکال مختلف ایثار گری

 • شهادت
 • جانبازی
 • اسارت
 • حضور در جبهه
 • پرستاری از جانبازان
 • رزمندگی
 • ایثار مالی
 • حمایت معنوی
 • آوردهای سیاسی
 • آوردهای اقتصادی
 • آوردهای تبلیغاتی و فرهنگی
 • فعالیت های تدارکاتی پشت جبهه
 • تامین امنیت شهری در زمان جنگ
 • نقش رسانه ها
 • نقش خانواده های ایثارگران
 • و...

 

لزوم توجه به ادبیات و هنر مقاومت

لزوم توجه به تحرکات دشمن مبنی بر تلاش برای مقابله با ترویج مسائل مرتبط با دفاع مقدس

لزوم فعالیت علیه اقدامات دشمن (اقدامات اشاره شده در مورد قبلی)

لزوم توجه به نیت ها

 • خداوند نیت های همه ی مارا خالص کند

 

تدبر  وعبرت گیری از یاد شهیدان

ترویج پاسداری و حفاظت از خون شهیدان

تبیین اهداف و منظور شهدا

لزوم رعایت صداقت و دقت در روایت ها

توجه به حلقه واسط مابین تولید کننده آثار و مخاطب

 • می ترسم این کتاب ها اصلا به دست شما نرسد
 • اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب همین جزوه ها و کتاب ها را منتشر بکنیم کار کمی نکرده ایم

 

لزوم توجه به مخاطب خارجی جهت صدور مفاهیم انقلاب

 

فتح قله ها و جایگاه ها در زمینه تولید آثار دفاع مقدس

 • ما در تاریخ شفاهی رتبه ی دوم آسیا را داریم و قبل از ما کشور ژاپن قرار دارد . من همین موضوع را در گزارشم خدمت رهبر انقلاب عنوان کردم. ایشان نیز با تاکید و تانی گفتند که شما باید رتبه ی اول را در دنیا بدست بیاورید. یعنی جایگاه شما باید این باشد. 23/2/92

 

دوری از غفلت در ثبت خاطرات دفاع مقدس

لزوم شناخت درست انقلاب   

 • مبانی نظری انقلاب را عمیقا بشناسید
 • لزوم حضور در میدان، با تکیه به مبانی نظری انقلاب

 

لزوم عدم فراموشی سال های دفاع مقدس

کمک به زنده ماندن یاد ها ی دفاع مقدس در ذهن ها

 • با آمدن ها
 • اظهار ارادت ها
 • یادبود گرفتن ها
 • و...

 

لزوم توجه به مسائل با پوشش جغرافیایی کلی

 • از سرتاسر کشور آمدند

 

توجه به مسئله هوشمندی موقع شناسی و فرصت شناسی در جنگ

مقابله با ترفند های تبلیغاتی دشمن

تبیین وظایف خانواده های شهدا

 • باید به شهدا افتخار کنند ولی به این کار اکتفا نکنند
 • باید راه شهدا را دنبال کنند
 • استحکام بخشیدن به نظام
 • سربازی انقلاب
 • حفظ نظام
 • حساسیت به حیثیت نظام

 

تلقین هشیاری و احساس حضور در کارزار به مخاطب

آنچه که مهم است حفظ راه شهداست

تلقین احساس دین و وظیفه همگانی در قبال شهدا

لزوم فعالیت همه جانبه و بی وقفه

 • این درس را برای ملت و تاریختان استمرار بخشید
 • باز هم بر همت و تلاشتان بیفزایید
 • کارهای جدید [را ادامه دهید]
 • ابتکارهای تازه[را ادامه دهید]
 • تصرف میدانهای نو[را ادامه دهید]
 • گشودن راه های نا گشوده را ادامه دهید

 

لزوم تجلیل از پدران ، مادران، همسران و فرزندان شهدا

توجه به گویندگان، نویسندگان و کسانی که تریبونی در اختیار دارند

 • من به همه ی گویندگان، نویسندگان و کسانی که تریبونی در اختیار دارند توصیه میکنم: اگر صلاح این کشور و این ملت را می خواهند یاد شهیدان، نام شهیدان، خاطره ی شهیدان و بازماندگان آنها و جانبازان را گرامی بدارند

 

لزوم پیش برد فعالیت های هنری در زمینه دفاع مقدس

ادامه دارد ...

نظرات (۰)

هنوز هیچ نظری ثبت نشده
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی